top of page

תקנון החזרת מוצרים

אספקת והובלת מוצרים
 

 1. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שההזמנה תגיע במהירות, ובהתאם לסל המוצרים שעודכן בעת הרכישה. יחד עם זאת, עשויות להתרחש טעויות אנוש בעת ליקוט פריטים להזמנה.
   

 2. אספקה באמצעות שילוח תהא כרוכה בתשלום דמי משלוח של 15-50 ש"ח, שיתווסף לסכום ההזמנה. דמי המשלוח עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה בהתאם לכמות היחידות שירכשו באותה ההזמנה וכן בהתאם למבצעי האתר. עלות משלוח לאילת, ערבה או ים המלח תהא עד 100 ₪. האחריות בגין המשלוח, שלמות המוצרים ומצבם בעת האספקה תהיה על חברת השילוח, והלקוח מאשר ברכישתו כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בנושא זה.
   

 3. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 3 לעיל.
   

 4. זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב בדף המידע של כל מוצר מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות.
   

 5. 4REAL לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של 4REAL לאספקת המוצר. אי מענה במשך 3 ימים לSMS (תיאום שעות האספקה) ושישלח תוך 24 שעות מביצוע הזמנה יוביל למשלוח המוצר לכתובת שהוזנה בהזמנה. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, כאמור לעיל ובמקרה של החזרת המשלוח למשרדי החברה יחול על הלקוח כאשר הוצאת המשלוח בשנית ממשרדי החברה יחייב את הלקוח בדמי משלוח נוספים.
   

 6. אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד. ניתן לוודא האם אפשר לבצע הזמנה לכתובת מסוימת בפנייה לשירות הלקוחות  בווטסאפ לפני ביצוע ההזמנה. יובהר כי על אף האמור החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
   

 7. בעת אספקת המוצר בין באמצעות משלוח, רשאית 4Real ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.


מדיניות ביטולים
 

 1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
   

 2. על אף האמור בסעיף 60 לעיל ובשל מגבלות מגפת הקורונה לא ניתן יהיה לבטל עסקהו/או להחזיר ו/או להחליף מוצר לאחר שיצא ללקוח ממחסני החברה.
   

 3. ביטול הזמנה בתוך המועד הקבוע בחוק תתאפשר רק בתנאי שאריזתם לא נפתחה ולא נעשה בהם כל שימוש במוצר ובהצגת חשבונית העסקה.
   

 4. ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח:
   

 5. כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס "הזמנה בטיפול", ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך ביטול ההזמנה:
  שליחת הודעה WHATSAPP, פנייה לשירות הלקוחות, שליחת מייל לכתובת info@4reallashes.com
   

 6. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של ביטול הזמנה שכבר עזבה את מחסני החברה אל חברת המשולחים, יזוכה הלקוח בניכוי דמי שליחו כפולים (עבור החזרת המשלוח הנוסף למחסני החברה) בצירוף דמי ביטול בשיעור של 5% כחוק או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
   

 7. האחריות על מכונות חשמליות הינה ל3 חודשים וכפופה לשימוש בהתאם להנחיות היצרן. מכונות שהתקלקלו יתוקנו ויוחזרו ללקוח (שישא בהוצאות המשלוח לשני הכיוונים) החברה לא תספק מכונה חדשה.
   

 8. למען הסר ספק יודגש כי רכישת הקורס מהווה רכישת ידע בלבד ובכל מקרה קבלת תעודת הסמכה מותנת ברכישת סל מוצרים מהיצרנים המופיעים באתר ובשליחת תמונה "לפני/אחרי" לשביעות רצון מנהלי הקורס/בעלי האתר.
  יודגש כי בכל מקרה אין האתר ו/או בעליו אחראיים לתוצאות הטיפולים ו/או להשלכותיהם.

 9. לקוח/ה  שמערכת הקורסים נשלח/ה לתיבת המייל שלו/ה, לא יוכל לקבל החזר כספי.
   

 10. על אף האמור בסעיף 67 לעיל, יודגש כי לא תינתן תעודת הסמכה ו/או תינתן הערכת עבודה לתמונת "לפני"/"אחרי" לעבודות שבוצעו באמצעות מוצרים/תכשירים "מקצרי זמן" ו/או שאינם תואמים את הוראות הקורס.
   

 11. חל אסור לצלם, להעביר ו/או להפיץ את תוכן הקורסים.
   

 12. לא ניתן לצפות בקורס מסוים בשני מכשירים במקביל. צפייה בלמעלה משלושה מכשירים ו/או 3 IP שונים תגרום לחסימת הקורס ע"י החברה.
   

 13. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין,  4Real רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד 4Real במקרה כאמור.

 14. היה ולאחר אספקת המוצר ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח, יפנה הלקוח לחברה בהקדם ובאחת הדרכים המפורטות לעיל ולא יאוחר מ7 ימים מיום אספקת ההזמנה.
   

 15. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.

bottom of page